BIỆT THỰ NAM VĨNH YÊN

BIỆT THỰ NAM VĨNH YÊN

1- ĐÈN THẢ THÔNG TẦNG - GIẾNG THANG. 

2- ĐÈN PHÒNG KHÁCH: 

3- ĐÈN BÀN ĂN

 

4- ĐÈN QUẠT -ĐÈN TƯỜNG -  ĐÈN NGOẠI THẤT - SÂN VƯỜN.

Viết bình luận: