BT VINHOMES LONG BIÊN

BT VINHOMES LONG BIÊN

HẠNG MỤC: ĐÈN TRANG TRÍ - CHIẾU SÁNG NỘI NGOẠI THẤT

* Đèn chùm bàn ăn: LOTUS ORGANIC - Thân đồng đuc, pha lê.

* Đèn chiếu sáng nội thất, ngoại thất. 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận: