MR TUẤN - VINHOMES THANH HÓA

MR TUẤN - VINHOMES THANH HÓA

HẠNG MỤC: ĐÈN TRANG TRÍ - ĐÈN NỘI , NGOẠI THẤT. 

* Đèn chùm bàn ăn: BIJOUT - Thân đồng đúc, pha lê. L1800

* Đèn chùm phòng khách: AQUA - Thân đồng đúc, pha lê. D1200

 

 

 

 

Viết bình luận: