MRS THỦY - CIPUTRA VILLA- HÀ NỘI

MRS THỦY - CIPUTRA VILLA- HÀ NỘI

HẠNG MỤC: ĐÈN TRANG TRÍ 

Model: FOLIO

Chất liệu: Đồng đúc, pha lê

+ Phòng khách: D1000
+ Bàn ăn: L1800

+ Đèn tường : D300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận: