MS LY - ECOPARK VILLA

MS LY - ECOPARK VILLA

HẠNG MỤC: ĐÈN TRANG TRÍ - ĐÈN NỘI , NGOẠI THẤT. 

* Đèn chùm bàn ăn: BIJOUT - Thân đồng đúc, pha lê. 

* Đèn chùm phòng khách: GLAMOUR - Thân đồng đúc, pha lê. 

* Đèn chùm sảnh: Pha lê K9 cao cấp, thân inox mạ PVD màu đồng xước. 

* Đèn ngoại thất, sân vườn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận: