NAM THANH HOTEL - TUẦN CHÂU - HẠ LONG

NAM THANH HOTEL - TUẦN CHÂU - HẠ LONG

HẠNG MỤC: ĐÈN TRANG TRÍ 

* Đèn trang trí sảnh chính

* Đèn tường, đèn chùm hành lang - công cộng. 

* Đèn trang trí sảnh tiệc buffet. 

* Đèn trang trí hệ thống phòng nghỉ....

Viết bình luận: