PHÒNG HỌP QUỐC TẾ - ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG HỌP QUỐC TẾ - ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - HÀ NỘI 
• Hạng mục: Phòng họp Quốc tế
• Kích thước: D1800*R1400*C750 * 3 BỘ
• Chất liệu: Pha lê cao cấp K9
• Tư vấn - Thiết kế - Sản xuất - Hoàn thiện bởi EPISTAR. 
• Thời gian hoàn thiện: 06/2019. 

Viết bình luận: