THE ARENA - CAM RANH

THE ARENA - CAM RANH

DỰ ÁN: TỔ HỢP CĂN HỘ - KHÁCH SẠN CAO CẤP - THE ARENA

Địa điểm: Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Hòa. 

Hạng mục: Đèn trang trí công cộng và khối phòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận: