THIÊN ÂN HOTEL - BẮC GIANG

THIÊN ÂN HOTEL - BẮC GIANG

DỰ ÁN: THIÊN ÂN HOTEL

Quy mô dự án: Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, 100 phòng nghỉ. 

Hạng mục: Tư vấn , thiết kế, cung cấp đèn trang trí.

Nghiệm thu bàn giao: 2021.

Chi tiết dự án tại đây:  click vào link để tìm hiểu về khách sạn Thiên Ân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận: